DVM nog onvoldoende benut


Reference:
A. Hegyi, B. De Schutter, and H. Hellendoorn, "DVM nog onvoldoende benut," Verkeerskunde, Special Issue on Dynamic Traffic Management, vol. 56, no. 3, pp. 40-45, Apr. 2005. In Dutch.

Abstract:
Het kan beter met de DVM-maatregelen. Tenminste, dit tonen eerste simulatiestudies aan. Met een nieuwe regelmethode, het zogeheten model predictive control kan worden gezocht naar de optimale coördinatie van bestaande verkeersmaatregelen in een netwerk. Wat blijkt? Er kunnen misschien wel tot 30 procent meer efficiencywinsten op reistijden worden gehaald, indien bepaalde DVM-maatregelen in een netwerk meer op elkaar worden afgestemd.


Downloads:
 * Corresponding technical report: pdf file (214 KB)
      Note: More information on the pdf file format mentioned above can be found here.


Bibtex entry:

@article{HegDeS:05-011,
        author={A. Hegyi and B. {D}e Schutter and H. Hellendoorn},
        title={{DVM} nog onvoldoende benut},
        journal={Verkeerskunde, \rm Special Issue on Dynamic Traffic Management},
        volume={56},
        number={3},
        pages={40--45},
        month=apr,
        year={2005},
        note={In Dutch}
        }Go to the publications overview page.


This page is maintained by Bart De Schutter. Last update: March 20, 2022.