Modelgebaseerde voorspellende regeling voor geïntegreerde optimale routegeleiding en toeritdosering


Reference:
A. Karimi, A. Hegyi, B. De Schutter, J. Hellendoorn, and F. Middelham, "Modelgebaseerde voorspellende regeling voor geïntegreerde optimale routegeleiding en toeritdosering," Tijdschrift Vervoerswetenschap, vol. 40, no. 2, pp. 8-14, July 2004. In Dutch.

Abstract:
In dit artikel stellen wij een verkeersregelingsmethode voor die toeritdosering en routegeleiding combineert en die gebruik maakt van een modelgebaseerde voorspellende regeling. Het hoofddoel van de regeling is om de totale tijd die alle voertuigen samen in het netwerk doorbrengen (TTS: Total Time Spent) te minimiseren door een gecombineerde actie van routegeleiding (of beter gezegd: het tonen van verwachte reistijden voor verschillende alternatieve routes) en toeritdosering, waarbij de regeling er ook voor zorgt dat de getoonde reistijden zo goed mogelijk overeenstemmen met de ervaren reistijden. Door enerzijds de TTS te minimiseren en anderzijds het verschil tussen de getoonde en de werkelijk gerealiseerde reistijden ook zo te klein mogelijk te maken ontstaat een afweging die zowel de belangen van de wegbeheerder als de belangen van de individuele weggebruikers op een evenwichtige wijze nastreeft. Simulatieresultaten voor een eenvoudige case study tonen aan aan dat deze modelgebaseerde voorspellende regeling resulteert in een lagere TTS en tergelijkertijd de weggebruikers ook voorziet van accurate reistijdinformatie.


Downloads:
 * Corresponding technical report: pdf file (334 KB)
      Note: More information on the pdf file format mentioned above can be found here.


Bibtex entry:

@article{KarHeg:04-011,
        author={A. Karimi and A. Hegyi and B. {D}e Schutter and J. Hellendoorn and F. Middelham},
        title={Modelgebaseerde voorspellende regeling voor ge\"{\i}ntegreerde optimale routegeleiding en toeritdosering},
        journal={Tijdschrift Vervoers\-wetenschap},
        volume={40},
        number={2},
        pages={8--14},
        month=jul,
        year={2004},
        note={In Dutch}
        }Go to the publications overview page.


This page is maintained by Bart De Schutter. Last update: March 20, 2022.